Archive for September, 2012

Air wick

Sunday, September 30th, 2012

Söndag 30 september

Jag kom med i kampanjen (Buzzador) för air wick, doftpinnar. Jag har aldrig använt någon doft av detta slag i vårt hem. Det doftar starkare ju fler pinnar man stoppar i själva flaskan. Jag började med fem pinnar men det vart jättestark doft så nu är jag nere på tre pinnar. Jag har valt att ställa pinnarna i vardagsrummet men man kan ställa dom vart man själv tycker det passar. Har delat ut bland Jantes kollegor och mina kursare. Har två kvar om någon vill prova.

Blöjor på förskolan

Sunday, September 30th, 2012

Söndag 30 september

I vår lokaltidning stod det om blöjor på förskolan borde ingå eller inte. När maxtaxan infördes runt 2000 var det inget krav för förskolorna att tillgodose med blöjor. När vi bodde i Sollentuna ingick blöjorna så vi sparade massor av pengar. Det gick åt två blöjor per dag och så några på helgerna. När vi flyttade till Väsby fick vi plötsligt börja ta med blöjor själva. Jag kan tycka att det borde ingå i maxtaxan, i tidningen stod det att de borde ingå men det är ändå upp till varje förskola. Det borde vara samma för alla kommuner, samma med antalet timmar ett deltidsbarn får vistas på förskolan. Det varierar också mellan olika kommuner och förskolor. I Sollentuna hade vi 25 timmar i veckan och i Väsby fick vi 23 timmar. I Stockholms stad får barnen gå 30 timmar i veckan. Vad tycker ni?