Förskollärare

Torsdag 5 februari

Jag går nu sista terminen på förskollärarprogrammet på Uppsala Universitet. Just nu har vi VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och jag har fått en avdelning med 13 stycken 1-åringar. Jag gillar att vara på småbarns avdelning men hade gärna haft lite blandade åldrar. Nu är det bara 1.5 veckor kvar och då ska jag hinna skriva en PYT och göra klart aktiviteten som görs med barngruppen, det handlar om digitala lärresurser och jag har valt iPads. Ska bli spännande och se hur slutresultatet blir. Efter den här kursen startar vårt självständiga arbete som jag och Elin ska skriva tillsammans.

Comments are closed.